Wybierz produkt:

SZANOWNI KLIENCI !!!
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowościami : KBM TOP TREND 5
fabryki RASCH : Barbara 3, Fiesta
fabryki ERISMANN : Elle 2, GMK 3, Charisma
fabryki PARATO : Blooming Garden, Friends&Coffee 2
fabryki HOHENBERGER : Feel, Julie Feels Home
fabryki KT EXCLUSIVE : Etre, Euphorie, Reveries
fabryki UGEPA : My Kingdom
Od 1.07.2022 wzrosną ceny tapet Erismann i Rasch
W zakładce promocje znajdą Państwo nowe wzory w wyprzedażowych cenach do wyczerpania stanu magazynowego

   

Zamówienie / dzień tygodnia

 

Spodziewane dostawy do KBM
(nie do klienta)

Rasch WTOREK
ZA TYDZIEŃ PONIEDZIAŁEK
AS WTOREK ZA TYDZIEŃ W ŚRODĘ
Parato CZWARTEK ZA DWA TYGODNIE W CZWARTEK
Erismann WTOREK ZA TYDZIEŃ WTOREK
Hohenberger, Grandeco Boutique, DecoPrint, KT Exclusive PONIEDZIAŁEK DO 12 ZA DWA TYGODNIE WE WTOREK
Linea, Grandeco, Patifix, Ugepa INFORMACJA TELEFONICZNA INFORMACJA TELEFONICZNA

Kategorie Producenci
REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ e-commerce


1. Oferta dostępu do platformy internetowej e-commerce skierowana jest wyłącznie do Partnerów handlowych KBM Sp. z oo posiadających aktualną Umowę handlową o współpracy.

2. Oferta dostępu e-commerce nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do korzystania z platformy internetowej w kontaktach handlowych.

3. Przedmiotem  zamówień  i  sprzedaży  są  wyłącznie produkty wymienione w cenniku przedstawionym na platformie e-commerce w chwili składania zamówienia.

4. Złożenie  zamówienia  przez  internet  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  warunków  sprzedaży,  zawartych  w  Umowie handlowej o współpracy.

5. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie e-commerce pozwala na złożenie zamówienia oczekującego. Towar dostępny w magazynie zostanie wysłany zgodnie z zawartą Umową handlową o współpracy. Pozostałe towary zostaną wysłane niezwłocznie po uzupełnieniu zapasów.

6. Sposób i termin zapłaty za zakupione produkty następować będzie zgodnie z zawartą przez Partnera handlowego KBM Sp z oo Umową handlową o współpracy.

7. W  przypadku  zalegania  przez  Partnera  z  płatnością  za  zamówiony  towar  lub  też przekroczeniem limitu salda nierozliczonych faktur KBM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania uprawnień Partnera do zakupów przez platformę internetową e-commerce.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą internetowego potwierdzenia zamówienia. Partner handlowy nie może cofnąć złożonego i potwierdzonego zamówienia.

9. Zamówione produkty w ilości poniżej 6 sztuk będą dostarczane na koszt zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez KBM. Towar w ilości powyżej 6 szt będzie wysyłany na koszt KBM sp. z o.o. Wraz z przesyłką dostarczana będzie faktura VAT oraz pozostałe dokumenty dotyczące dostawy, chyba że wspólne ustalenia podają inny sposób dostarczenia tych dokumentów.

10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, zamówione produkty wrócą do KBM sp. z o.o., a Partner zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem, wysyłką i składowaniem zamówionych produktów.

11. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy.

12. W chwili odbioru Partner handlowy zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się z działem sprzedaży KBM sp. z o.o.

13. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki, Partner handlowy ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. KBM Sp. z oo pozostaje właścicielem dostarczonych produktów do czasu całkowitego uregulowania należności przez Partnera handlowego.

14. Wszelkie zmiany Warunków sprzedaży mogą być wprowadzone przez KBM sp. z o.o. za uprzednim powiadomieniem Partnerów handlowych, najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem tych zmian.

15. W sprawach nieuregulowanych Warunkami sprzedaży stosuje się postanowienia Umowę handlową o współpracy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Sposób reklamowania wadliwego/uszkodzonego towaru określa dokument Tryb Reklamacyjny, w celu złożenia reklamacji należy posłużyć się Protokołem Reklamacyjnym.


Prawa autorskie © 2022 TX System - Design by Agorn Studio